GUIDE D’HAÏTI

Donnons un sens à notre si beau pays....

Un paradis négligé...

Pour nous joindre :
BIENVENUE SUR NOTRE SITE
Accueil > LIENS UTILES > HAÏTI CHERIE > Haïti chérie (la chanson)

Haïti Chérie est une chanson patriotique d’Haïti créée par Othello Bayard en 1920.

haiti

La chanson fut écrite sous le nom de "Souvenir d’Haïti". Othello Bayard a composé la musique et écrit les paroles qui résonnent comme un écho dans le cœur et la mémoire collective du peuple haïtien.

Si elle n’est pas l’hymne national haïtien, qui est La Dessalinienne, elle n’en demeure pas moins un hymne patriotique, populaire et affectif pour le peuple haïtien.


Le texte fut rédigé en créole haïtien.

La chanson fut reprise en anglais par le chanteur américain Harry Belafonte, et en français par le chanteur francophone Georges Moustaki.

Paroles

"Haïti chérie" ou "Ayiti cheri" ou encore "Souvni Dayiti"

1er couplet

* Haïti chérie, pi bon pays passé ou nan poin.
* Fok mwen te kite ou pou mwen te kab konpren valè ou,
* Fok mwen te manké ou poum te kab aprésié ou,
* poum senti vrèman tou sa ou te ye pou mwen.
* Gen bon solèy, bon riviè et bon breuvage,
* an ba pie bwa ou toujou join bon lonbraj,
* gen bon ti van ki ban nou bon ti fréchè,
* Haïti Thomas, sé you pays ki m’est chè.

2e couplet

* Lò ou nan pays blanc, ou gen you vié frèt ki pa jam bon.
* Et tout la jounin ou obligé pé boulé chabon.
* Ou pa kab ouè clè autant ciel la rét en deuil
* Et pendant six mois tout pié bwa pa gen yen fèy.
* Nan pays mwen, gen yen solèy pou bay chalè.
* Durant l’année, tout pié bwa pé bay lonbraj,
* bon brise de mer toujou souflé sur nos plages.
* Haïti Thomas, sé you pays qui m’est chè.

3e couplet

* Quand ou nan pays blanc ou wè tout figu you seul coulè.
* Nan poin mulatresse, bel marabou, bel griffonne créole.
* Ki rinmin bel robe, bon poud et bon odè,
* ni bel jeune négresse ki kon di bon ti parol.
* Nan pays mwen, lò tout bel moun sa la yo
* sòti lan messe ou sòti nan sinéma,
* sé pou gadé, sé pou rété diol lolo,
* a la bon pays sé ti Haïti Thomas !

4e couplet

* Lò ou nan pays blanc, ou pa wè mango ni coque du tout,
* Nan poin sapoti, ni bel caïmite vèt ou violèt.
* Nan poin zannanna, ni bel ti pomme cajou
* ki ban nou bon noix pou nou fè bon ti tablette.
* Ou join zorange ki sòti en Italie,
* min ki finnin, ki toujou moitié pouri.
* En Haïti, sa si bon sé koupé dwèt ;
* Et sous ce rapport, nou bay tout lòt pays fwèt.

5e couplet

* Lò ou nan pays mwen, koté ou passé tout long chemin,
* Sé bonjou kompè et makonmè et pitit la yo ?
* Sa’n pa wè konsa, manyè rentré ti brin,
* Poun bwè ti kichoy, pou nou joué deux ti kout zo.
* Fin’ bay lan min, sé rentré nan gran palé,
* sé politik, sé mauvaise situation,
* Sa pou nou fè, sé pou nou pran li koul yé,
* min bon dié si bon, la ban nou bénédiction.

6e couplet

* Lò ou lan pays blanc, si ou pé prominnin, nuit kou jou,
* Tout moun pé maché pressé pressé wa di sé chin fou.
* Koté yo pralé, pouki yap kouri kon sa ?
* Yo pé pèdi temps, yo pa jam di : "Kouman sa" ?
* Nan pays mwen, moun pas rété avec l’heu.
* Gen libèté, ou gen temps pou pran frécheu.
* Koté ou passé, sé bonjou, sé bay lan min.
* Moun pa jam pressé, yo causé tout long chemin.

7e couplet

* Lò ou en Haïti, ou pa jam manqué temps pou soufflé.
* Sak pa fèt jodi, ou kab fè li demin si ou vlé.
* Quand demin rivé, kél bon ou kél pa bon,
* sa pa fè an yen tout moun kon di bon dié bon.
* En Haïti, moun pa jam désespéré.
* Nou gen la foi nan you Dieu ki pa jam manti.
* Nap fè jodi quand demin pa assuré,
* a la bon pays, oh ! mon Dieu sé Haïti